تور مسکو و سنت پترزبورگ 7شب 11خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو و سنت پترزبورگ 7شب 11خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو و سنت پترزبورگ 7شب 11خرداد خدمات شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ذیل ،ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور مسکو و سنت پترزبورگ 7شب 11خرداد به وب سایت مراجعه نمای

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب اتیر| ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب اتير| ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب اتير بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه  ،ترانسفر فرودگاهی ،  بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی www.nadiaparvaz.com ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب اتير به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7 شب 19خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7 شب 19خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7 شب 19خرداد بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه  ،ترانسفر فرودگاهی ،  بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی www.nadiaparvaz.com ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور مسکو سنت پترزبورگ 7 شب 19خرداد به وب سایت مراجعه نم

ادامه مطلب  

تورمسکو و سنت پترزبورگ ویژه 7شب 25 و 26 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تورمسکو و سنت پترزبورگ ویژه 7شب 25 و 26 خرداد ماه | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تورمسکو و سنت پترزبورگ ویژه 7شب 25 و 26 خرداد ماه خدمات شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ذیل ،ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی پرواز ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تورمسکو و سنت پترزبورگ

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 11خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 11خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 11خرداد خدمات: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی برای مشاهده اطلاعات سفر به ادرس www.nadiaparvaz.com مراجعه فرمایید. ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور مسک

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 25 و 26خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 25 و 26خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 25 و 26خرداد بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا،   5   روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی،   بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی جهت دریافت اطلاعات کامل سفر به سایت www.nadiaparvaz.com مراجعه فرمایید ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکم

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 19خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 19خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 19خرداد بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا،   5   روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی،   بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی جهت دریافت اطلاعات کامل سفر به سایت www.nadiaparvaz.com مراجعه فرمایید ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد  بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا،5 روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی جهت کسب اطلاعات بیشتر و برنامه گشت ها به www.nadiaparvaz.com مراجعه فرمایید.  با ثبت نام تور فوق از خدمات vip نادیا پرواز برخوردار شوید

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 18خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 18خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 18خرداد خدمات: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی ،  بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی جهت دریافت اطلاعات کامل سفر به سایت  www.nadiaparvaz.com  مراجعه فرمایید ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی ت

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب1 تیر ماه | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب1 تير ماه | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب1 تير ماه خدمات: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان رسمی جهت دریافت اطلاعات کامل سفر به سایت  www.nadiaparvaz.com  مراجعه فرمایید
ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمی

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 29خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 29خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 29خرداد بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی ، بیبلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ذیل ،ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، راهنمای ف

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 26خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 26خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 26خرداد بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ،ترانسفر فرودگاهی ، بیبلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا ،پرواز داخلی ايرفلوت ،7 شب اقامت ، صبحانه، 4وعده غذا، 5 روز گشت کامل طبق برنامه ذیل ،ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، راهنمای فار

ادامه مطلب  

تور روسیه 8شب و 9 روز 19خرداد|پرواز ایرفلوت|سروش گشت  

تور روسیه 8شب و 9 روز 19خرداد|پرواز ايرفلوت|سروش گشت سروش گشت تور روسیه 8شب و 9 روز 19خرداد تور روسیه 
19 خرداد
4شب سن پترزبورگ +4شب مسکو
پرواز ایر فلوت
هتل 5ستاره
خدمات :بلیط رفت وبرگشت،اقامت تک با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،ویزا،گشت شهری با ناهار
قیمت:7.990.000هزارتومان
آژانس هواپیمایی سروش گشت
02144012057
پرواز ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسیه 8شب و 9 روز 19خرداد به وب سایت مراجعه نمایید یا

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز  

تور روسیه 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ايرفلوت | نادیاپرواز نادیاپرواز تور روسیه 7 شب 5 خرداد ماه تو پرواز ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسیه 7 شب 5 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-86082908

ادامه مطلب  

تورمسکو، سنت پترزبورگ 7 شب 11و 18 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تورمسکو، سنت پترزبورگ 7 شب 11و 18 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تورمسکو، سنت پترزبورگ 7 شب 11و 18 خرداد تور مسکو/ سن پترزبورگ با پرواز ايرفلوت برای تماشای شب های سفید روسیه بهترین پیشنهاد برای آنهایی است که فرهنگ و طبیعتی متفاوت را دنبال می کنند. این تورهای با برنامه ریزی عالی در گشت ها و پروازها، بهترین هتل های 4 ستاره را در دو شهر بزرگ روسیه ارائه می دهد. برای آشنایی با  این سفر با شماره 41579 تماس بگیرید،

ادامه مطلب  

تور شب های سفید روسیه 7 شب 5 و19 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور شب های سفید روسیه 7 شب 5 و19 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور شب های سفید روسیه 7 شب 5 و19 خرداد تور ویژه شب های سفید روسیه از 5 خرداد ماه، پنجشنبه و جمعه هر هفته با بهترین ساعت پروازی هواپیمایی ايرفلوت توسط آژانس هواپیمایی نادیا پرواز ارائه می شود. اقامت در هتل های 5 ستاره تاپ همراه با برنامه گشت های ویژه در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ و امکان تماشای َشب  های سفید از ویژگی های این تورها  است. در شب

ادامه مطلب  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 5 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 5 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 5 خرداد گشت کامل پرواز ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 5 خرداد به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 41579-86082908

ادامه مطلب  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7 شب 18 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7 شب 18 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور سنت پترزبورگ مسکو 7 شب 18 خرداد تور ویژه  شب های سفید روسیه  از 5 خرداد ماه، پنجشنبه و جمعه هر هفته با بهترین ساعت پروازی هواپیمایی ايرفلوت توسط  آژانس هواپیمایی نادیا پرواز  ارائه می شود. اقامت در هتل های 4 ستاره تاپ همراه با برنامه گشت های ویژه در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ و امکان تماشای َشب  های سفید از ویژگی های این تورها  ا

ادامه مطلب  

تور بینظیر مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور بینظیر مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور بینظیر مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور بینظیر مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 41579-86082908

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور روسیه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور روسیه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه تور مسکو/ سن پترزبورگ  با پرواز ايرفلوت برای تماشای شب های سفید روسیه بهترین پیشنهاد برای آنهایی است که فرهنگ و طبیعتی متفاوت را دنبال می کنند. این تورهای با برنامه ریزی عالی در گشت ها و پروازها، بهترین هتل های 5 ستاره را در دو شهر بزرگ روسیه ارائه می دهد. برای آشنایی با  این سفر با شماره  4

ادامه مطلب  

تور مسکو و سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو و سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو و سنت پترزبورگ 7شب 5خرداد خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا توریستی ،پرواز داخلی با هواپیمایی ايرفلوت ،7 شب اقامت با صبحانه، 4وعده غذا، گشت طبق برنامه ارائه شده ،ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان رسمی ،بیمه مسافرتی برنامه گشت های شهر مسکو و سنت پترزبورگ به شرح زیر می باشد:گشتهای شهر مسکو : تپه گنجشکها، پارک پیروزی

ادامه مطلب  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 18 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 18 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 18 خرداد خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا توریستی ،پرواز داخلی با هواپیمایی ايرفلوت ،7 شب اقامت با صبحانه، 4وعده غدا، گشت طبق برنامه ارائه شده ،ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان رسمی ،بیمه مسافرتی
برنامه گشت های شهر مسکو و سنت پترزبورگ به شرح زیر می باشد:گشتهای شهر مسکو : تپه گنجشکها،

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز  

تور روسیه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه | پرواز ايرفلوت | نادیاپرواز نادیاپرواز تور روسیه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه تور ویژه شب های سفید روسیه با خدمات کامل و کیفیت  بی نظیر در تاریخ 18 خرداد ماه 96 به صورت مستقیم توسط آژانس گردشگری نادیا پرواز برگذار می شود. نادیا پرواز مجری مستقیم و تخصصی تورهای کشور روسیه  است.برای بررسی جزئیات تور با شماره 41579-021 تماس گرفته و یا سایت nadiaparvaz.com  را چک کنید... پرواز ایرفلو

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5 خرداد خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا توریستی ،پرواز داخلی با هواپیمایی ايرفلوت ،7 شب اقامت با صبحانه، 4وعده غذا، گشت طبق برنامه ارائه شده ،ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان رسمی ،بیمه مسافرتی برنامه گشت های شهر مسکو و سنت پترزبورگ به شرح زیر می باشد: گشتهای شهر مسکو : تپه گنجشکها، پار

ادامه مطلب  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 19 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 19 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 19 خرداد خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا توریستی ،پرواز داخلی با هواپیمایی ايرفلوت ،7 شب اقامت با صبحانه، 4وعده غدا، گشت طبق برنامه ارائه شده ،ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان رسمی ،بیمه مسافرتی برنامه گشت های شهر مسکو و سنت پترزبورگ به شرح زیر می باشد: گشتهای شهر مسکو : تپه گنجشکها،

ادامه مطلب  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 11 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 11 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور سنت پترزبورگ مسکو 7شب 11 خرداد خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا توریستی ،پرواز داخلی با هواپیمایی ايرفلوت ،7 شب اقامت با صبحانه، 4وعده غذا ، گشت طبق برنامه ارائه شده ،ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان رسمی ،بیمه مسافرتی برنامه گشت های شهر مسکو و سنت پترزبورگ به شرح زیر می باشد: گشتهای شهر مسکو : تپه گنجشکها،

ادامه مطلب  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5 خرداد | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور مسکو سنت پترزبورگ 7شب 5 خرداد خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ايرفلوت ،ویزا توریستی ،پرواز داخلی با هواپیمایی ايرفلوت ،7 شب اقامت با صبحانه، 4وعده غذا، گشت طبق برنامه ارائه شده ،ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان رسمی ،بیمه مسافرتی برنامه گشت های شهر مسکو و سنت پترزبورگ به شرح زیر می باشد: گشتهای شهر مسکو : تپه گنجشکها، پا

ادامه مطلب  

تور لحظه آخری مسکو سنت پترزبورگ 7 شب ویژه 9 تیر ماه | ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور لحظه آخری مسکو سنت پترزبورگ 7 شب ویژه 9 تير ماه | ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور لحظه آخری مسکو سنت پترزبورگ 7 شب ویژه 9 تير ماه تور ویژه شب های سفید روسیه با بهترین پرواز روسیهبرای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید:   41579-021 با عضویت در کانال تلگرام نادیا پرواز از تخفیف های تورها با خبر شوید:  visitrussiaa@ کلیه اطلاعات سفر در سایت:  nadiaparvaz.com
ايرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور لحظه آ

ادامه مطلب  

تور لحظه آخری روسیه ، تخفیف استثنایی | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور لحظه آخری روسیه ، تخفیف استثنایی | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور لحظه آخری روسیه ، تخفیف استثنایی تور لحطه آخری روسیه (آخرین فرصت تماشای شب های سفید) با بهترین پرواز بین المللی با خدماتی بین المللی با هتل 4 ستاره و گشت های ویژهبهترین ها ازآن شماست.برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: 41579-021 با عضویت در کانال تلگرام نادیا پرواز از تخفیف های تورها با خبر شوید:  visitrussiaa@ کلیه اطلاعات سفر در سایت:  nadia

ادامه مطلب  

تور لحظه آخری روسیه ، تخفیف ویژه | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور لحظه آخری روسیه ، تخفیف ویژه | پرواز ايرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور لحظه آخری روسیه ، تخفیف ویژه تور لحظه آخری مسکو -سنت پترزبورگ ( آخرین فرصت دیدن شب های سفید در سنت پترزبورگ) با بهترین پرواز روسیه  (ایر فلوت) با خدماتی بی نظیربرای اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید: 41579-021 با عضویت در کانال تلگرام نادیا پرواز از تخفیف های تورها با خبر شوید:  visitrussiaa@ کلیه اطلاعات سفر در سایت:   nadiaparvaz.com


ادامه مطلب  

تور روسیه 5 و 19 خرداد 96 | آژانس مسافرتی راه ابریشم تخت جمشید
 

تور روسیه 5 و 19 خرداد 96 | آژانس مسافرتی راه ابریشم تخت جمشید تور روسیه 5 و 19 خرداد 96 آژانس مسافرتی راه ابریشم تخت جمشید 5 خرداد 1396 تا 26 خرداد 1396 (7) شب -بلیت رفت و برگشت با پرواز ايرفلوت -پرواز داخلی ايرفلوت -7 شب اقامت همراه با صبحانه -4 وعده نهار در رستوران هتل سوکوس پالاس -گشت طبق برنامه -ترانسفر فرودگاهی -بیمه مسافرتی -راهنمای فا

ادامه مطلب  

تور سن پترزبورگ+مسکو 29 اردیبهشت 96 | 4 شب | آژانس مسافرتی پارس پالاد  

آژآنس مسافرتی پارس پالاد تور سن پترزبورگ+مسکو 29 اردیبهشت 96 پرواز ايرفلوت -
تاریخ رفت 29 اردیبهشت
ساعت رفت: 03:30 ، ساعت برگشت: 21:05 -
روز پرواز :جمعه نوع سفر: هوائی - Aeroflot مدت اقامت: 8 شب تاریخ شروع تور 29 ارديبهشت 96 تاریخ پایان تور 06 خرداد 96 تلفن : 021-87708 سایت : http://www.parspalad.com

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه 8 تیر 96 | آژانس مسافرتی تایماز پرواز
 

تور روسیه ویژه 8 تير 96 | آژانس مسافرتی تایماز پرواز تور روسیه ویژه 8 تير 96 آژانس مسافرتی تایماز پرواز 8 تير 1396 تا 16 تير 1396 (7) شب بلیط رفت و برگشت ايرفلوت در مسیر (تهران-مسکو -سنت پترزبورپ - مسکو تهران ) - ویزا- 7 شب هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی با اتوبوسهای توریستی - لیدر فارسی زبان - گشتها طبق برنامه سفر همراه با 4 و

ادامه مطلب  

تور روسیه 25 خرداد 96 | آژانس مسافرتی تایماز پرواز
 

تور روسیه 25 خرداد 96 | آژانس مسافرتی تایماز پرواز تور روسیه 25 خرداد 96 آژانس مسافرتی تایماز پرواز 25 خرداد 1396 تا 2 تير 1396 (7) شب بلیط رفت و برگشت ايرفلوت در مسیر (تهران-مسکو -سنت پترزبورپ - مسکو تهران ) - ویزا- 7 شب هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی با اتوبوسهای توریستی - لیدر فارسی زبان - گشتها طبق برنامه سفر همراه با 4 وع

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1