تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا   ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا

ادامه مطلب  

تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز 95 - مدت 10 روزه | پرواز قطری | تماشا سیر  

تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز 95 - مدت 10 روزه | پرواز قطری | تماشا سیر تماشا سیر تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز 95 - مدت 10 روزه تور افریقای جنوبی ( 2 شب ژوهانسبورگ - 2 شب سان سیتی- 1 شب پارک جنگلی- 4 شب کیپ تاون)  ویژه نوروز 95
تاریخ پرواز :28اسفند  و 4 فروردین
پرواز با ایر لاین ،  قطری می باشد.
مدت تور :11 شب و 10 روز
 قیمت تور10 روزه آفریقای جنوبی  آژانس تماشا سیر به شرح ذیل است:

قیمت هر نفر در اتاق دوتخته 4.990.

ادامه مطلب  

تور10روز لاکچری کشتی کروزمرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روز لاکچری کشتی کروزمرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روز لاکچری کشتی کروزمرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-2 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روز لاکچری کشتی کروزمرداد96 به وب سایت مراجعه نمایید یا ب

ادامه مطلب  

تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|ترکیش ایر|سمیراسیرگیتی  

تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|ترکیش ایر|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا
ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13.800.000 تومان ترکیش ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل

ادامه مطلب  

تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با شما

ادامه مطلب  

تور10روز لاکچری کشتی کروز مرداد 96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روز لاکچری کشتی کروز مرداد 96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روز لاکچری کشتی کروز مرداد 96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-2 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روز لاکچری کشتی کروز مرداد 96 به وب سایت مراجعه نمایید ی

ادامه مطلب  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تير96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپ ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96 به وب سایت مراجعه ن

ادامه مطلب  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا
ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96 به وب سایت مراجع

ادامه مطلب  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا
ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 به وب سایت

ادامه مطلب  

تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96   تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با ش

ادامه مطلب  

تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپ ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرد

ادامه مطلب  

تور ارمنستان 6 روزه خرداد|زمینی|سروش گشت  

تور ارمنستان 6 روزه خرداد|زمینی|سروش گشت سروش گشت تور ارمنستان 6 روزه خرداد
تور زمینی ارمنستان ویژه خرداد
 11خرداد
هتل کام فورد جدید 4 ستاره
6 روزه
اتوبوس 25 نفره vip
خدمات تور :5 شب اقامت با صبحانه،3گشت شهری با ناهار در رستوران+،رفت و برگشت با اتوبوس وی ای پی 25 نفره تخت شو با وای فای ،لیدر همراه،بیمه مسافرتی،سیم کارت دیسکانت باکس

قیمت:870.000 هزارتومان
آژّانس هواپیمایی سروش گشت
02144012057
زمینی جه

ادامه مطلب  

تور ارمنستان 6 روزه خرداد|زمینی| سروش گشت  

تور ارمنستان 6 روزه خرداد|زمینی| سروش گشت سروش گشت تور ارمنستان 6 روزه خرداد
تور زمینی ارمنستان ویژه خرداد

 18خرداد

هتل 3 ستاره

6 روزه

اتوبوس 25 نفره vip

خدمات تور:5 شب اقامت با صبحانه،3گشت شهری با ناهار در رستوران+،رفت و برگشت با اتوبوس وی ای پی 25 نفره تخت شو با وای فای ،لیدر همراه،بیمه مسافرتی،سیم کارت دیسکانت باکس

قیمت:840.000 هزارتومان

آژّانس هواپیمایی سروش گشت

02144012057
 

ادامه مطلب  

تور10روزه لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزه لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزه لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96   تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا   ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزه لاکچری کشتی

ادامه مطلب  

تور آنتالیا 7 روزه{18 خرداد} | قشم ایر|مهتاسیر  

تور آنتالیا 7 روزه{18 خرداد} | قشم ایر|مهتاسیر مهتاسیر تور آنتالیا 7 روزه{18 خرداد} ور آنتالیا اقامت 7 شب  3 خرداد  پرواز قشم ایر هتل 4* لارا هادریانوس 1550.000 هتل مدر ریزورت    *5    18500000 هتل 5* دایما بیز 2.150.000 هتل 5* گراند پارک لارا 2.290.000 هتل 5* کروانسرا لارا 2.390.000 هتل 5* کریستال واتر ورد2.350.000 هتل 5* میراکل 2.890.000 هتل 5* ارنج کانتی 2.690.000 هتل 5* شروود بریزز 2.890.000 قشم ایر جهت مشاهده اط

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب خرداد 96 | پرواز تابان | فلات پارس  

تور روسيه 7 شب خرداد 96 | پرواز تابان | فلات پارس فلات پارس تور روسيه 7 شب خرداد 96 تور روسيه ترکیبی *
تور مسکو سنپترزبورگ *
3 شب مسکو + 4 شب سنپترز بورگ *
اقامت در هتل 4 ستاره با 5 گشت شهری با نهار لیدر بیمه و ...
02188511024
*** تور لحظه آخری داخلی و خارجی با بهترین قیمت و خدمات ***
تور استانبول از 960 - تور آنتالیا از 1.380 - تور دبی از 999 - تور ارمنستان از 1.300 - تور گرجستان از 1.050 و ...
پرواز تابان جهت مشاهده اطلاعات

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب |نردوین |سلام پرواز  

تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب |نردوین |سلام پرواز سلام پرواز تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب تور روسيه |تور ترکیبی روسيه |مسکو +سن پتر بورگ |3شب مسکو4+شب سن پتر بورگ | با ایرلان نردوین |هتل های لاکچری4.5ستاره |خدمات هتل فقط صبحانه | نردوین جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 22221

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز  

تور روسيه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز نادیاپرواز تور روسيه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه تور ویژه شب های سفید روسيه با خدمات کامل و کیفیت  بی نظیر در تاریخ 18 خرداد ماه 96 به صورت مستقیم توسط آژانس گردشگری نادیا پرواز برگذار می شود. نادیا پرواز مجری مستقیم و تخصصی تورهای کشور روسيه  است.برای بررسی جزئیات تور با شماره 41579-021 تماس گرفته و یا سایت nadiaparvaz.com  را چک کنید... پرواز ایرفلو

ادامه مطلب  

تورترکیبی روسیه 7 شب 22 خرداد تا 30 تیر| پرواز قشم ایر| آژانس متین گشت  

تورترکیبی روسيه 7 شب 22 خرداد تا 30 تیر| پرواز قشم ایر| آژانس متین گشت آژانس متین گشت تورترکیبی روسيه 7 شب 22 خرداد تا 30 تیر    تـورترکیبی روسيه-  تاریخ برگزاری  22 خرداد تا 30 تیر اقامت :4 شبسنت پترزبورگ + 3 شب مسکو ضیحات  و مدارک مورد نیاز  لینک بالا   را کلیک کنید. سایت  آژانس مسافرتی متین گشت :  WWW.matingasht.net   برای مشاهده  جاذبه های دیدنی  جهان  و   نرخ های ویژه تورها ی  خارجی  و داخلی  ،  را در کانال متین گشت  دنبال کنید.

ادامه مطلب  

توراستانبول 7 روزه ویژه تعطیلات خرداد (اقساط ) | پرواز آتا | بیتاگشت  

توراستانبول 7 روزه ویژه تعطیلات خرداد (اقساط ) | پرواز آتا | بیتاگشت بیتاگشت توراستانبول 7 روزه ویژه تعطیلات خرداد (اقساط ) توراستانبول 7 روزه ویژه تعطیلات خرداد
هتل 3*
با صبحانه + ترانسفر استقبال + بیمه + لیدر
قیمت : 1250 ت
**** نقد و اقساط ****
تلفن :  88915915 بیتاگشت
پرواز آتا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی توراستانبول 7 روزه ویژه تعطیلات خرداد (اقساط ) به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فر

ادامه مطلب  

آفر تور باکو 4 روزه 18،19 خرداد ( از دم قسط) | پرواز آتا | بیتاگشت  

آفر تور باکو 4 روزه 18،19 خرداد ( از دم قسط) | پرواز آتا | بیتاگشت بیتاگشت آفر تور باکو 4 روزه 18،19 خرداد ( از دم قسط) آفر تور باکو هوایی
3شب و 4 روز اقامت هتل 3*
با صبحانه + ترانسفر استقبال + بیمه + لیدر

قیمت : 890 ت  
* نقد و اقساط *

تلفن : 88915915  بیتاگشت پرواز آتا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی آفر تور باکو 4 روزه 18،19 خرداد ( از دم قسط) به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http

ادامه مطلب  

تور انتالیا 18 خرداد 8 روزه ( از دم قسط ) | پرواز قشم ایر | بیتاگشت  

تور انتالیا 18 خرداد 8 روزه ( از دم قسط ) | پرواز قشم ایر | بیتاگشت بیتاگشت تور انتالیا 18 خرداد 8 روزه ( از دم قسط ) تور آفر ی آنتالیا  نقد و اقساط حتی بدون پیش پرداخت اقساط 12 ماهه

8روزه  + هتل 4* all  + بیمه + لیدر + ترانسفر

قیمت : 1290 ت

تلفن : 88915915 بیتاگشت پرواز قشم ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور انتالیا 18 خرداد 8 روزه ( از دم قسط ) به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز  

تور روسيه 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز نادیاپرواز تور روسيه 7 شب 5 خرداد ماه تو پرواز ایرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه 7 شب 5 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-86082908

ادامه مطلب  

توراستانبول5 روزه 3.4.5 خرداد(اقساط)|پرواز ایرباس 320 آتا|بیتاگشت  

توراستانبول5 روزه 3.4.5 خرداد(اقساط)|پرواز ایرباس 320 آتا|بیتاگشت بیتاگشت توراستانبول5 روزه 3.4.5 خرداد(اقساط) توراستانبول 4شب و 5روز اقامت با صبحانه ترانسفر گشت شهری با ناهار لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی با اقساط 12 ماهه حتی بدون پیش پرداخت  همراه با وام خرید سوغات جهت کسب اطلاعات بیشتر 09123172842 -88915915 پرواز ایرباس 320 آتا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی توراستانبول5 روزه 3.4.5 خرداد(اقساط) به وب سایت مراجعه نمای

ادامه مطلب  

تور شب های سفید روسیه 7 شب 5 و19 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور شب های سفید روسيه 7 شب 5 و19 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور شب های سفید روسيه 7 شب 5 و19 خرداد تور ویژه شب های سفید روسيه از 5 خرداد ماه، پنجشنبه و جمعه هر هفته با بهترین ساعت پروازی هواپیمایی ایرفلوت توسط آژانس هواپیمایی نادیا پرواز ارائه می شود. اقامت در هتل های 5 ستاره تاپ همراه با برنامه گشت های ویژه در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ و امکان تماشای َشب  های سفید از ویژگی های این تورها  است. در شب

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور روسيه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور روسيه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه تور مسکو/ سن پترزبورگ  با پرواز ایرفلوت برای تماشای شب های سفید روسيه بهترین پیشنهاد برای آنهایی است که فرهنگ و طبیعتی متفاوت را دنبال می کنند. این تورهای با برنامه ریزی عالی در گشت ها و پروازها، بهترین هتل های 5 ستاره را در دو شهر بزرگ روسيه ارائه می دهد. برای آشنایی با  این سفر با شماره  4

ادامه مطلب  

تور فرانسه 8 روزه 12 خرداد 96 | پرواز ایران ایر | آژانس شهرفرنگ  

تور فرانسه 8 روزه 12 خرداد 96 | پرواز ایران ایر | آژانس شهرفرنگ آژانس شهرفرنگ تور فرانسه 8 روزه 12 خرداد 96 تور فرانسه ویژه 12 خرداد 96  تعداد محدود  شروع قیمت : 990 یورو + 1.990.000 هر نفر  در اتاق 2 تخته خدمات تور : ترانسفر رفت وبرگشت + بیمه + گشت + لیدر فارسی زبان  برای کسب اطلاعات بیشتر با آژانس مسافرتی شهرفرنگ تماس بگیرید . 88693410 پرواز ایران ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور فرانسه 8 روزه 12

ادامه مطلب  

تور استانبول 7 روزه 23 24 و 26 خرداد | تابان | پیام توسعه  

تور استانبول 7 روزه 23 24 و 26 خرداد | تابان | پیام توسعه پیام توسعه تور استانبول 7 روزه 23 24 و 26 خرداد هتل 3 ستاره سابنا  1/090/000 تومانهتل 4 ستاره دسیتی  1/130/000 تومان
هتل 3 ستاره مارینم  1/130/000 تومانهتل 4 ستاره گلدن پارک     1/390/000 تومان
هتل 4 ستاره گرند ازتانیک     1/450/000 تومان
خدمات:  پرواز تابان    7 شب و 8 روز اقامت با صبحانه   ترانسفر فرودگاهی   راهنما  بیمه
77517170---021  داخلی   118و 115و114 و10409128582451 تابان جهت

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر  

تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر جاوید سیر تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه 02144255833 پرواز NORDWIND جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-44255833

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر  

تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر جاوید سیر تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه 02144255833 پرواز NORDWIND جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-44255833

ادامه مطلب  

تور فرانسه 8 روزه ویژه اردیبهشت و خرداد ماه | پرواز ایران ایر | آژانس سفر به رویاها  

تور فرانسه 8 روزه ویژه اردیبهشت و خرداد ماه | پرواز ایران ایر | آژانس سفر به رویاها آژانس سفر به رویاها تور فرانسه 8 روزه ویژه اردیبهشت و خرداد ماه تور اروپایی فرانسه (7 شب و 8روزه)پروازهای رفت: 22 اردیبهشت / 29 اردیبهشت / / 5 خرداد / 12 خرداد / 19 خرداد / 26 خرداد  هتل 4 ستاره نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 6/090/000 تومان/ نرخ هر نفر در اتاق 1 تخته 8/790/000 تومان/ نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 6/090/000 تومان/ نرخ کودک 2 تا 12 سال با تخت 5/130/000 تومان /

ادامه مطلب  

تور اسپانیا پرتغال 10 روزه ویژه 23 خرداد | پرواز ترکیش | آژانس شهر فرنگ  

تور اسپانیا پرتغال 10 روزه ویژه 23 خرداد | پرواز ترکیش | آژانس شهر فرنگ آژانس شهر فرنگ تور اسپانیا پرتغال 10 روزه ویژه 23 خرداد تور ترکیبی و لاکچری اسپانیا و پرتغال  مدت اقامت با صبحانه  9 شب و 10 روز  با پرواز ترکیش  قیمت استثنایی 23 خرداد :  1690 یوور + 1.690.000 تومان 
آژانس مسافرتی شهر فرنگ مجری تورهای اروپایی  تلفن تماس : 88693410 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور اسپانیا پرتغال 10 روزه ویژه 23 خرد

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه ،مسکو سن پترز بورگ 7شب ویژه خرداد|نردوین |سلام پرواز  

تور ترکیبی روسيه ،مسکو سن پترز بورگ 7شب ویژه خرداد|نردوین |سلام پرواز سلام پرواز تور ترکیبی روسيه ،مسکو سن پترز بورگ 7شب ویژه خرداد تور ترکیبی روسيه |مسکو +سن پترزبورگ |با پرواز  پهن پیکر مسقیم  نردوین |7شب8روز اقامت در هتل های 4.5ستاره
نردوین جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ترکیبی روسيه ،مسکو سن پترز بورگ 7شب ویژه خرداد به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلف

ادامه مطلب  

تور روسیه 25 خرداد 96 | آژانس مسافرتی تایماز پرواز
 

تور روسيه 25 خرداد 96 | آژانس مسافرتی تایماز پرواز تور روسيه 25 خرداد 96 آژانس مسافرتی تایماز پرواز 25 خرداد 1396 تا 2 تیر 1396 (7) شب بلیط رفت و برگشت ایرفلوت در مسیر (تهران-مسکو -سنت پترزبورپ - مسکو تهران ) - ویزا- 7 شب هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی با اتوبوسهای توریستی - لیدر فارسی زبان - گشتها طبق برنامه سفر همراه با 4 وع

ادامه مطلب  

تور فرانسه 8 روزه ویژه اردیبهشت و خرداد ماه | پرواز ایران ایر | آژانس سفر به رویاها  

تور فرانسه 8 روزه ویژه اردیبهشت و خرداد ماه | پرواز ایران ایر | آژانس سفر به رویاها آژانس سفر به رویاها تور فرانسه 8 روزه ویژه اردیبهشت و خرداد ماه تور اروپایی فرانسه (7 شب و 8روزه)پروازهای رفت: 22 اردیبهشت / 29 اردیبهشت / / 5 خرداد / 12 خرداد / 19 خرداد / 26 خرداد  هتل 4 ستاره نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 6/090/000 تومان/ نرخ هر نفر در اتاق 1 تخته 8/790/000 تومان/ نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته 6/090/000 تومان/ نرخ کودک 2 تا 12 سال با تخت 5/130/000 تومان /

ادامه مطلب  

تور روسیه 7شب مسکو-سن پترزبورگ | تهران - مسکو-سن پترزبورگ | آژانس مسافرتی میعادگاه جهانی سفر
 

تور روسيه 7شب مسکو-سن پترزبورگتهران - مسکو-سن پترزبورگآژانس مسافرتی میعادگاه جهانی سفرشروع قیمت از 4,500,000 تومان اقامت در هتل 3 تا 5 ستاره پذیرایی صبحانه روزهای برگزاری همه روزه حمل و نقل هوایی قشم ایر اعتبار از ۲۸ اردیبهشت ۹۶ تا ۲۴ خرداد ۹۶خواهشمندیم، جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد تور روسيه 7شب مسکو-سن پترزبورگ به وب سایت آژانس مسافرتی میعادگاه جهانی سفر مراجعه نمایید یا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید:تلفن : 021-88931073 وب سایت : برگرفت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1