تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا   ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10 شب لاکچری کشتی کروز اروپا

ادامه مطلب  

تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|ترکیش ایر|سمیراسیرگیتی  

تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|ترکیش ایر|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا
ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13.800.000 تومان ترکیش ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل

ادامه مطلب  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا
ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 به وب سایت

ادامه مطلب  

تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96   تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تورلاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با ش

ادامه مطلب  

تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرداد96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپ ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزه اکچری کشتی کروز اروپا خرد

ادامه مطلب  

تور10روزه لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزه لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزه لاکچری کشتی کروز اروپا خرداد96   تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا   ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 13800000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزه لاکچری کشتی

ادامه مطلب  

توراسپانیا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

توراسپانیا خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی توراسپانیا خرداد96 تور اروپا خرداد96 تور اسپانیا 4 شب و 5 روز بارسلونا پرواز ترکیش هتل 4* ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان  تور ایتالیا 4شب و 5 روز رم پرواز آل ایتالیا هتل 4*  ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان فقط 6900000 تومان سمیراسیرگیتی 88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی توراسپانیا خرداد96 به وب سایت مرا

ادامه مطلب  

توراسپانیا 5 شب و 6 روز خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

توراسپانیا 5 شب و 6 روز خرداد96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی توراسپانیا 5 شب و 6 روز خرداد96 تور اروپا خرداد96 تور اسپانیا 4 شب و 5 روز بارسلونا پرواز ترکیش هتل 4* ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان  تور ایتالیا 4شب و 5 روز رم پرواز آل ایتالیا هتل 4*  ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان فقط 6900000 تومان سمیراسیرگیتی 88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی

ادامه مطلب  

توراستثنایی اسپانیا خرداد96|ترکیش ایر|سمیراسیرگیتی  

توراستثنایی اسپانیا خرداد96|ترکیش ایر|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی توراستثنایی اسپانیا خرداد96 تور اروپا خرداد96
تور اسپانیا 4 شب و 5 روز بارسلونا پرواز ترکیش هتل 4* ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان  تور ایتالیا 4شب و 5 روز رم پرواز آل ایتالیا هتل 4*  ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان
فقط 6900000 تومان
سمیراسیرگیتی 88988585
ترکیش ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی توراستثنای

ادامه مطلب  

تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز 95 - مدت 10 روزه | پرواز قطری | تماشا سیر  

تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز 95 - مدت 10 روزه | پرواز قطری | تماشا سیر تماشا سیر تور آفریقای جنوبی ویژه عید نوروز 95 - مدت 10 روزه تور افریقای جنوبی ( 2 شب ژوهانسبورگ - 2 شب سان سیتی- 1 شب پارک جنگلی- 4 شب کیپ تاون)  ویژه نوروز 95
تاریخ پرواز :28اسفند  و 4 فروردین
پرواز با ایر لاین ،  قطری می باشد.
مدت تور :11 شب و 10 روز
 قیمت تور10 روزه آفریقای جنوبی  آژانس تماشا سیر به شرح ذیل است:

قیمت هر نفر در اتاق دوتخته 4.990.

ادامه مطلب  

تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپا ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روز لاکچری کشتی کروز تیر96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با شما

ادامه مطلب  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تير96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96 تور10 روزه  کشتی کروز دور اروپ ایتالیا اسپانیا فرانسه پرواز ترکیش ایر- ویزای شنگن-3 شب اقامت در هتل 4* دررم  – 7 شب اقامت در کشتی 5* (به همراه صبحانه ناهار شام)
فقط 9900000 تومان سمیراسیرگیتی88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور10روزلاکچری کشتی کروز اروپا تیر96 به وب سایت مراجعه ن

ادامه مطلب  

تور روسیه 8شب و 9 روز 19خرداد|پرواز ایرفلوت|سروش گشت  

تور روسيه 8شب و 9 روز 19خرداد|پرواز ایرفلوت|سروش گشت سروش گشت تور روسيه 8شب و 9 روز 19خرداد تور روسيه 
19 خرداد
4شب سن پترزبورگ +4شب مسکو
پرواز ایر فلوت
هتل 5ستاره
خدمات :بلیط رفت وبرگشت،اقامت تک با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،ویزا،گشت شهری با ناهار
قیمت:7.990.000هزارتومان
آژانس هواپیمایی سروش گشت
02144012057
پرواز ایرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه 8شب و 9 روز 19خرداد به وب سایت مراجعه نمایید یا

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب |نردوین |سلام پرواز  

تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب |نردوین |سلام پرواز سلام پرواز تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب تور روسيه |تور ترکیبی روسيه |مسکو +سن پتر بورگ |3شب مسکو4+شب سن پتر بورگ | با ایرلان نردوین |هتل های لاکچری4.5ستاره |خدمات هتل فقط صبحانه | نردوین جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد ماه7شب به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 22221

ادامه مطلب  

تور روسیه 7شب مسکو-سن پترزبورگ | تهران - مسکو-سن پترزبورگ | آژانس مسافرتی آذرگشت
 

تور روسيه 7شب مسکو-سن پترزبورگتهران - مسکو-سن پترزبورگآژانس مسافرتی آذرگشتشروع قیمت از 6,980,000 تومان اقامت در هتل 5 ستاره پذیرایی bb روزهای برگزاری همه روزه حمل و نقل هوایی ماهان اعتبار از ۱ اردیبهشت ۹۶ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۶خواهشمندیم، جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد تور روسيه 7شب مسکو-سن پترزبورگ به وب سایت آژانس مسافرتی آذرگشت مراجعه نمایید یا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید:تلفن : 021-22881099 وب سایت : برگرفته شده از سایت hiholiday.ir

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه تابستان 96 | پرواز قشم ایر | آژانس شهرفرنگ  

تور روسيه ویژه تابستان 96 | پرواز قشم ایر | آژانس شهرفرنگ آژانس شهرفرنگ تور روسيه ویژه تابستان 96 تور روسيه 3 شب مسکو+4شب سنت پترزبورگ
ویزه 26 خرداد{شبهای سفید}
گشت کامل+2 یا 4 وعده نهار
شروع نرخ هتل 4 *A
4.750.000
اژانس شهر فرنگ                     88693410
پرواز قشم ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه ویژه تابستان 96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 886934

ادامه مطلب  

تور 4شب ایتالیا خرداد 96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور 4شب ایتالیا خرداد 96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور 4شب ایتالیا خرداد 96 تور اروپا خرداد96   تور ایتالیا 4شب و 5 روز رم پرواز آل ایتالیا هتل 4*  ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان فقط 5700000 تومان سمیراسیرگیتی 88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور 4شب ایتالیا خرداد 96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 88988585

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز  

تور روسيه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز نادیاپرواز تور روسيه 7 شب ویژه 18 خرداد ماه تور ویژه شب های سفید روسيه با خدمات کامل و کیفیت  بی نظیر در تاریخ 18 خرداد ماه 96 به صورت مستقیم توسط آژانس گردشگری نادیا پرواز برگذار می شود. نادیا پرواز مجری مستقیم و تخصصی تورهای کشور روسيه  است.برای بررسی جزئیات تور با شماره 41579-021 تماس گرفته و یا سایت nadiaparvaz.com  را چک کنید... پرواز ایرفلو

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب و 8 روز ویژه شب های سفید |پرواز قشم ایر | اژانس شهر فرنگ  

تور روسيه 7 شب و 8 روز ویژه شب های سفید |پرواز قشم ایر | اژانس شهر فرنگ اژانس شهر فرنگ تور روسيه 7 شب و 8 روز ویژه شب های سفید تور روسيه 3 شب مسکو+4شب سنت پترزبورگ
ویزه 26 خرداد{شبهای سفید}
گشت کامل+2 یا 4 وعده نهار
شروع نرخ هتل 4 *A
4.750.000
اژانس شهر فرنگ                     88693410
پرواز قشم ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه 7 شب و 8 روز ویژه شب های سفید به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حا

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور روسيه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور روسيه ویژه شب های سفید 7 شب 5 خرداد ماه تور مسکو/ سن پترزبورگ  با پرواز ایرفلوت برای تماشای شب های سفید روسيه بهترین پیشنهاد برای آنهایی است که فرهنگ و طبیعتی متفاوت را دنبال می کنند. این تورهای با برنامه ریزی عالی در گشت ها و پروازها، بهترین هتل های 5 ستاره را در دو شهر بزرگ روسيه ارائه می دهد. برای آشنایی با  این سفر با شماره  4

ادامه مطلب  

تور روسیه 8روزه ( 26خرداد ) اقساط | پرواز قشم ایر | بیتاگشت  

تور روسيه 8روزه ( 26خرداد ) اقساط | پرواز قشم ایر | بیتاگشت بیتاگشت تور روسيه 8روزه ( 26خرداد ) اقساط تور 8 وزه روسيه
3شب مسکو + 4 شب سن پترزبوک
خدمات : ویزا + ترانسفر + پرواز داخلی + صبحانه + 4وعده ناهار + گشت + سیم کارت     ( اقامت هتل 4* claas a )
قیمت : 4750 ت
*********** نقد و اقساط *********
تلفن : 88915915 بیتاگشت
پرواز قشم ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه 8روزه ( 26خرداد ) اقساط به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره

ادامه مطلب  

تورترکیبی روسیه ویژه تعطیلات خرداد7شب |نردوین |سلام پرواز  

تورترکیبی روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب |نردوین |سلام پرواز سلام پرواز تورترکیبی روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب تور ترکیبی روسيه |مسکو +سن پتربورگ |7شب8روز |با پرواز نردوین | ویژه تعطیلات خرداد|هتل های 4.5ستاره | نردوین جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تورترکیبی روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 22221500

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه ویژه تعطیلات خرداد7شب |نردوین |سلام پرواز  

تور ترکیبی روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب |نردوین |سلام پرواز سلام پرواز تور ترکیبی روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب تور ترکیبی روسيه |مسکو+سن پتر بورگ  |7شب8روز |با پرواز نردوین | هتل های 3.4.5 ستاره نردوین جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ترکیبی روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 22221500

ادامه مطلب  

تور شب های سفید روسیه 7 شب 5 و19 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز  

تور شب های سفید روسيه 7 شب 5 و19 خرداد | پرواز ایرفلوت | نادیا پرواز نادیا پرواز تور شب های سفید روسيه 7 شب 5 و19 خرداد تور ویژه شب های سفید روسيه از 5 خرداد ماه، پنجشنبه و جمعه هر هفته با بهترین ساعت پروازی هواپیمایی ایرفلوت توسط آژانس هواپیمایی نادیا پرواز ارائه می شود. اقامت در هتل های 5 ستاره تاپ همراه با برنامه گشت های ویژه در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ و امکان تماشای َشب  های سفید از ویژگی های این تورها  است. در شب

ادامه مطلب  

تور پکن 9 روزه 22 الی الی 30 مهر|ایرآستانا|مهتاسیر  

تور پکن 9 روزه 22 الی الی 30 مهر|ایرآستانا|مهتاسیر مهتاسیر تور پکن 9 روزه 22 الی الی 30 مهر تور 9 روزه پکن
ویژه 22 و 29 مهر ماه
پرواز ایر استانا
هتل 5 ستاره با کلیه خدمات
3.920.000 ایرآستانا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور پکن 9 روزه 22 الی الی 30 مهر به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : تلفن : 88473040

ادامه مطلب  

تور روسیه 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز  

تور روسيه 7 شب 5 خرداد ماه | پرواز ایرفلوت | نادیاپرواز نادیاپرواز تور روسيه 7 شب 5 خرداد ماه تو پرواز ایرفلوت جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه 7 شب 5 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-86082908

ادامه مطلب  

تور اسپانیا خرداد 96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی  

تور اسپانیا خرداد 96|پرواز ترکیش|سمیراسیرگیتی سمیراسیرگیتی تور اسپانیا خرداد 96 تور اروپا خرداد96  تور اسپانیا 4 شب و 5 روز بارسلونا پرواز ترکیش هتل 4* ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان  تور ایتالیا 4شب و 5 روز رم پرواز آل ایتالیا هتل 4*  ترانسفر فرودگاهی گشت شهری تور لیدر فارسی زبان  فقط 6900000 تومان سمیراسیرگیتی 88988585 پرواز ترکیش جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور اسپانیا خرداد 96 به وب سایت م

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه تعطیلات خرداد7شب |نردوین |سلام پرواز  

تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب |نردوین |سلام پرواز سلام پرواز تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب تور روسيه_تور ترکیبی  مسکو+سن پتر بورگ_7شب و 8روز_ با پرواز غول پیکر نردوین_هتل های گارانتی 4.5ستاره با خدماتBB نردوین جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه ویژه تعطیلات خرداد7شب به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 22221500

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر  

تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر جاوید سیر تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه 02144255833 پرواز NORDWIND جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 18 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-44255833

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر  

تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه | پرواز NORDWIND | جاوید سیر جاوید سیر تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه 02144255833 پرواز NORDWIND جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ترکیبی روسيه 7 شب و8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-44255833

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه شبهای سفید (نقد و اقساط) |قشم ایر||ابرش پرواز  

تور روسيه ویژه شبهای سفید (نقد و اقساط) |قشم ایر||ابرش پرواز ابرش پرواز تور روسيه ویژه شبهای سفید (نقد و اقساط) پرواز ایرباس قشم ایر + 4 شب اقامت در سنت پترزبورگ + 3 شب اقامت در مسکو + صبحانه + ویزا توریستی + 2 یا 4 وعده ناهار + ترانسفر فرودگاهی + پرواز داخلی + گشت نیم روز + راهنما فارسی زبان + سیم کارت و بیمه مسافرتی  ***  هتل 4ستاره از 4.750.000 تومان قشم ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه ویژه شبهای سف

ادامه مطلب  

تور روسیه ویژه شبهای سفید (نقد و اقساط) | قشم ایر|ابرش پرواز  

تور روسيه ویژه شبهای سفید (نقد و اقساط) | قشم ایر|ابرش پرواز ابرش پرواز تور روسيه ویژه شبهای سفید (نقد و اقساط) پرواز ایرباس قشم ایر + 4 شب اقامت در سنت پترزبورگ + 3 شب اقامت در مسکو + صبحانه + ویزا توریستی + 2 یا 4 وعده ناهار + ترانسفر فرودگاهی + پرواز داخلی + گشت نیم روز + راهنما فارسی زبان + سیم کارت و بیمه مسافرتی  ***  هتل 4ستاره از 4.750.000 تومان قشم ایر جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور روسيه ویژه شبهای سف

ادامه مطلب  

تور 7 روزه مارماریس نوروز 96 | پرواز آتا | گالیور  

تور 7 روزه مارماریس نوروز 96 | پرواز آتا | گالیور گالیور تور 7 روزه مارماریس نوروز 96 ور 7 روزه مارماریس
پرواز آتا
افر ویژه 30 اسفند
هتل 5 ستاره BLUE BAY PLATINUM 1.995.000
هتل 5 ستاره SENTIDO ORKA LOTUS 2.495.000
صبحانه نهار شام نوشیدنی
WWW.GULLIVER-IRAN.COM پرواز آتا جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور 7 روزه مارماریس نوروز 96 به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : تلفن : 22226235

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه (مسکو +سن پترزبورگ) 7 شب و 8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه |پرواز nothwind | جاوید سیر  

تور ترکیبی روسيه (مسکو +سن پترزبورگ) 7 شب و 8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه |پرواز nothwind | جاوید سیر جاوید سیر تور ترکیبی روسيه (مسکو +سن پترزبورگ) 7 شب و 8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه 02144255833 پرواز nothwind جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور ترکیبی روسيه (مسکو +سن پترزبورگ) 7 شب و 8 روز از تاریخ 11 خرداد ماه به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://bestlastsecond.irتلفن : 021-44255833

ادامه مطلب  

تور ترکیبی روسیه (3 شب مسکو +4 شب سن پترزبورگ) | شروع از 26 خرداد ماه | آژانس سفر به رویاها  

تور ترکیبی روسيه (3 شب مسکو +4 شب سن پترزبورگ) | شروع از 26 خرداد ماه | آژانس سفر به رویاها آژانس سفر به رویاها تور ترکیبی روسيه (3 شب مسکو +4 شب سن پترزبورگ) تور روسيه ( 3 شب مسکو + 4 شب سنت پتر زبورگ )
شروع از 26 خرداد ماه ( جمعه ها )
( هتل مسکو Clup Cosmos + هتل سنت پترزبورگ Parkinn Pribaltiskaya ) نرخ اتاق دو تخته 4/680/000 تومان /
( هتل مسکو President + هتل سنت پترزبورگ Azimut ) نرخ اتاق دو تخته 4/910/000 تومان /
( هتل مسکو Korston + هتل سنت پترزبورگ Moskva ) نرخ اتاق دو تخته 5

ادامه مطلب  

تور 11 روزه افریقای جنوبی 1 فروردین | پرواز امارات | گالیور  

تور 11 روزه افریقای جنوبی 1 فروردین | پرواز امارات | گالیور گالیور تور 11 روزه افریقای جنوبی 1 فروردین تور 11 روزه افریقا جنوبی
4 شب کیپ تاون + 2 شب ژوهانسبورگ + 1 شب پارک جنگلی + 3 شب سان سیتی + 5 وعده غذا
پرواز امارات
1 فروردین
هتل های 5 ستاره
3100 یورو + 6.100.000
گالیور پرواز امارات جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور 11 روزه افریقای جنوبی 1 فروردین به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1