تور قشم 2 شب ( از 12 تا 14 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | قصر آریا  

تور قشم 2 شب ( از 12 تا 14 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | قصر آریا قصر آریا تور قشم 2 شب ( از 12 تا 14 آبان ماه96 ) تور قشم 2 شب و 3 روز از 12 تا 14 آبان ماه96 :


براي کسب اطلاعات بیشتر در مورد تورهاي قشم با کلیک بر روی مشاهده تور وارد سایت آرشین پروازwww.arshinparvaz.com شوید.همچنین براي هماهنگی و رزرو تور با شماره های  86026890-021 در ساعات اداری و در ساعات غیر اداری با شماره 09129453668 ( آقای سیفی ) تماس بگیرید.براي اطلاع از تورهاي لحظه آخری آرشین پرواز

ادامه مطلب  

تور کیش 2 شب ( از 13 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز کیش ایر | قصرآریا  

تور کيش 2 شب ( از 13 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز کيش ایر | قصرآریا قصرآریا تور کيش 2 شب ( از 13 تا 15 آبان ماه96 ) تور کيش 2 شب و 3 روز از 13 تا 15 آبان ماه96:


  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق سه تخته کودک بدون تخت 1 ققنوس 2* BB 385,000 375,000 315,000 2 ستاره کيش 2* BB 390,000 370,000

ادامه مطلب  

تور استانبول 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز آتا | آرشین پرواز  

تور استانبول 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز آتا | آرشین پرواز آرشین پرواز تور استانبول 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) تور استانبول 3 شب و 4 روز از 5 تا 8 آبان ماه96 :
  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه بدون تخت 1 OZBEK 3* BB 690,000 --- 600 ,000 2 ABEL 3* BB 760,000 --- 600 ,000 3 SABENA 3* BB 790,000 --- 600 ,000 4 GRAND LIZA 3* BB 810,000 --- 600 ,000 5 MATIAT 4* BB 860,000 --- 600 ,000 6 MARINEM 4* BB 880,000 --- 600 ,000 7 ALL INN 4* BB 890,000 --- 600 ,000

ادامه مطلب  

تور قشم 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | آرشین پرواز  

تور قشم 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | آرشین پرواز آرشین پرواز تور قشم 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) تور قشم 3 شب و 4 روز از 5 تا 8 آبان ماه :
  ردیف هتل خدمات اتاق دو تخته کودک بدون تخت 1 نخل زرین BB 430,000 340,000 2 آسماری BB 440,000 340,000 3 پارک BB 440,000 340,000 4 آرمان BB 440,000 340,000 5 بهشت BB 445,000 340,000 6 شمس BB 480,000 340,000 7 کیمیا 3 BB 480,000 340,000 8 ساحل طلایی BB 505,000 340,000 9 ایران زمین BB 505,000 340,000 10 رویال

ادامه مطلب  

تور کوالالامپور 7 شب ( از 10 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز ماهان | آرشین پرواز  

تور کوالالامپور 7 شب ( از 10 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز ماهان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور کوالالامپور 7 شب ( از 10 تا 18 آبان ماه96 ) تور کوالالامپور 7 شب و 8 روز از 10 تا 18 آبان ماه96:
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک زیر2سال WIRA 3* BB 1,640,000 --- --- SANI 3* BB 1,690,000 --- ---

ادامه مطلب  

تور قشم 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | قصرآریا  

تور قشم 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | قصرآریا قصرآریا تور قشم 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 )   تور قشم 3 شب و 4 روز از 5 تا  8 آبان ماه 96 :


  ردیف هتل خدمات اتاق دو تخته کودک بدون تخت 1 پارک BB 420,000 325,000 2 نخل زرین BB 430,000 325,000 3 آسماری BB 440,000 325,000 4 آرمان BB 445,000 325,000 5 بهشت BB 445,000 325,000 6 کیمیا 3 BB 445,000 325,000 7 شمس BB 455,000 325,000 8 سماء1 BB 460,000 325,000 9 ساحل طلایی BB 475,000 325,000 10 کیمیا4

ادامه مطلب  

تور قشم 3شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | قصرآریا  

تور قشم 3شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز قشم ایر | قصرآریا قصرآریا تور قشم 3شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 )   تور قشم 3 شب و 4 روز از 12 تا 15 آبان ماه 96 :


  ردیف هتل خدمات اتاق دو تخته کودک بدون تخت 1 پارک BB 420,000 325,000 2 نخل زرین BB 430,000 325,000 3 آسماری BB 440,000 325,000 4 آرمان BB 445,000 325,000 5 بهشت BB 445,000 325,000 6 کیمیا 3 BB 445,000 325,000 7 شمس BB 455,000 325,000 8 سماء1 BB 460,000 325,000 9 ساحل طلایی BB 475,000 325,000 10 کیمیا4

ادامه مطلب  

تور استانبول 5 شب ( از 11 تا 16 آبان ماه96 ) | پرواز آسمان | آرشین پرواز  

تور استانبول 5 شب ( از 11 تا 16 آبان ماه96 ) | پرواز آسمان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور استانبول 5 شب ( از 11 تا 16 آبان ماه96 ) تور استانبول 5 شب و 6 روز از 11 تا 16 آبان ماه96 :

  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه بدون تخت 1 OZBEK 3* BB 90 0.000 --- 690 ,000 2 ABEL 3* BB 95 0.000

ادامه مطلب  

تور کیش 4 شب ( از 6 تا 10 آبان ماه96 ) | پرواز کیش ایر | قصر آریا  

تور کيش 4 شب ( از 6 تا 10 آبان ماه96 ) | پرواز کيش ایر | قصر آریا قصر آریا تور کيش 4 شب ( از 6 تا 10 آبان ماه96 )   تور کيش 4 شب و 5 روز از 6 تا 10 آبان ماه 96 :


  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق سه تخته کودک بدون تخت 1 ستاره کيش 2* BB 385,000 355,000 275 ,000 2 ارم 3* BB 410,000 380,000 275 ,000 3 اسپادانا 2* BB 425,000 390,000 275 ,000 4 آرا 2* BB 425,000 385,000 275 ,000 5 گلدیس 2* BB 450,000 410,000 275 ,000 6 ارم بزرگ 4* BB 540,000 480,000 275 ,000 7 گامبرون 4* BB

ادامه مطلب  

تور کیش 4 شب ( از 6 تا 10 آبان ماه96 )‌| پرواز کیش ایر | قصرآریا  

تور کيش 4 شب ( از 6 تا 10 آبان ماه96 )‌| پرواز کيش ایر | قصرآریا قصرآریا تور کيش 4 شب ( از 6 تا 10 آبان ماه96 )‌ تور کيش 4 شب و 5 روز از 6 تا 10 آبان ماه 96 :


  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق سه تخته کودک بدون تخت 1 ستاره کيش 2* BB 385,000 355,000 275 ,000 2 ارم 3* BB 410,000 380,000 275 ,000 3 اسپادانا 2* BB 425,000 390,000 275 ,000 4 آرا 2* BB 425,000 385,000 275 ,000 5 گلدیس 2* BB 450,000 410,000 275 ,000 6 ارم بزرگ 4* BB 540,000 480,000 275 ,000 7 گامبرون 4

ادامه مطلب  

تور کیش 3 شب ( از 7 تا 10 آبان ماه96 ) | پرواز کیش ایر | قصر آریا  

تور کيش 3 شب ( از 7 تا 10 آبان ماه96 ) | پرواز کيش ایر | قصر آریا قصر آریا تور کيش 3 شب ( از 7 تا 10 آبان ماه96 ) تور کيش 3 شب و 4 روز از 7 تا 10 آبان ماه 96 :


  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق سه تخته کودک بدون تخت 1 ستاره 3* BB 380,000 360,000 285,000 2 ققنوس 2* BB 395,000 385,000 285,000 3 ارم3 3* BB 420,000 395,000 285,000 4 لوتوس 3* BB 500,000 455,000 285,000 5 ارم بزرگ 4* BB 510,000 465,000 285,000 6 گامبرون 4 BB 525,000 480,000 285,000 7 سارا 4 BB 525,000 490,00

ادامه مطلب  

تور کیش 3 شب ( از 4 تا 7 آبان ماه96) | پرواز کیش ایر | قصرآریا  

تور کيش 3 شب ( از 4 تا 7 آبان ماه96) | پرواز کيش ایر | قصرآریا قصرآریا تور کيش 3 شب ( از 4 تا 7 آبان ماه96)   تور کيش 3 شب و 4 روز از 4 تا  7 آبان ماه 96 :

  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق سه تخته کودک بدون تخت 1 ستاره 2* BB 410,000 400,000 320,000 2 اسپادانا 2* BB 425,000 420,000 320,000 3 ارم 3* BB 440,000 425,000 320,000 4 تعطیلات 3* BB 445,000 435,000 320,000 5 جام جم 3* BB 445,000 435,000 320,000 6 لوتوس 3* BB 450,000 440,000 320,000 7 سیمرغ 2* BB 465,000 455,00

ادامه مطلب  

تور مشهد 2 شب ( از 5 تا 7 ابان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا  

تور مشهد 2 شب ( از 5 تا 7 ابان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا قصرآریا تور مشهد 2 شب ( از 5 تا 7 ابان ماه96 )   تور مشهد 2 شب و 3 روز از 5 تا 7 آبان ماه 96:


  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو نفره کودک بدون تخت 1 نگین شرق 2* FB 320,000 2 80,000 2 فرهاد 2* FB 350,000 2 80,000 3 گل گندم 3* FB 355,000 2 80,000 4 زیتون 3* FB 360,000 2 80,000 5 سراج 3* FB 400,000 2 80,000 6 عماد 4* FB 450,000 2 80,000 7 هتل سهند 3* FB 460,000 2 80,000 8 هلیا 4* FB 475,000 2 80,000 9

ادامه مطلب  

تور مشهد 3 شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا  

تور مشهد 3 شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا قصرآریا تور مشهد 3 شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 )   تور مشهد 3 شب و 4 روز از 12 تا 15 ابان ماه 96 :


  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو نفره کودک بدون تخت 1  والا 1* FB 355,000 265 ,000 2 ارگ 2* FB 440,000 265 ,000 3 ایسا

ادامه مطلب  

تور مشهد 2 شب ( از 7 تا 9 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصر آریا  

تور مشهد 2 شب ( از 7 تا 9 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصر آریا قصر آریا تور مشهد 2 شب ( از 7 تا 9 آبان ماه96 )   تور مشهد 2 شب و 3 روز از 7 تا 9 آبان ماه 96 :


  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو نفره کودک بدون تخت 1 نگین شرق 2* FB 320,000 2 80,000 2 فرهاد 2* FB 350,000 2 80,000 3 گل گ

ادامه مطلب  

تور استانبول 3 شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز  

تور استانبول 3 شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | آرشین پرواز آرشین پرواز تور استانبول 3 شب ( از 12 تا 15 آبان ماه96 ) تور استانبول 3 شب و 4 روز از 12 تا 15 آبان ماه 96 :
  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه بدون تخت 1 OZBEK 3* BB 740.000 --- 650 ,000 2 ABEL 3* BB 800.000

ادامه مطلب  

تور تفلیس 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا  

تور تفلیس 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا قصرآریا تور تفلیس 3 شب ( از 5 تا 8 آبان ماه96 )   تور تفلیس 3 شب و 4 روز از 5 تا 8 آبان ماه 96 :


  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 790,000 --- --- 700,000 PARIS 3* BB 810,000 970,000 --- 700,000 ROYAL LUX 3* BB 810,000 970,000 --- 700,000 EURASIA 3* BB 850,000 1,020,000 --- 700,000  VALERIA 3* BB 920,000 1,120,000 --- 700,000 BETLEM 3* BB 1,020,000 1,220,000 --- 700,00

ادامه مطلب  

تور استانبول 3 شب ( از 6 تا 9 آبان ماه96) | پرواز تابان | آرشین پرواز  

تور استانبول 3 شب ( از 6 تا 9 آبان ماه96) | پرواز تابان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور استانبول 3 شب ( از 6 تا 9 آبان ماه96) تور استانبول 3 شب و 4 روز از 6 تا 9 آبان ماه 96 :       ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه بدون تخت 1 OZBEK 3* BB 740,000 --- 680 ,000 2 ABEL 3* BB

ادامه مطلب  

تور استانبول 3 شب ( از 6 تا 9 آبان ماه96) | پرواز تابان | آرشین پرواز  

تور استانبول 3 شب ( از 6 تا 9 آبان ماه96) | پرواز تابان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور استانبول 3 شب ( از 6 تا 9 آبان ماه96) تور استانبول 3 شب و 4 روز از 6 تا 9 آبان ماه 96 :       ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه بدون تخت 1 OZBEK 3* BB 740,000 --- 680 ,000 2 ABEL 3* BB 800,000 --- 680 ,000 3 SABENA 3* BB 830,000 --- 680 ,000 4 GRAND LIZA 3* BB 850,000 --- 680 ,000 5 MATIAT 4* BB 880,000 --- 680 ,000 6 MARINEM 4* BB 890,000 --- 680 ,000 7 ALL INN 4* BB 900,000 --- 680

ادامه مطلب  

تور پوکت 7 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز قطری | آرشین پرواز  

تور پوکت 7 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز قطری | آرشین پرواز آرشین پرواز تور پوکت 7 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) تور پوکت 7 شب و 8 روز از 11 تا 18 آبان ماه 96 :     هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت BROTHER’S RESIDENCE 3* BB 2.020.000 2.470.000 --- --- ANSINO BUKIT 3* BB 2.150.000 2.580.000 2.110.000 1.880.000 ASHLEE PLAZA 3*T BB 2.380.000 3.040.000 2.340.000 1.950.000 BAUMANBURI 4* BB 2.470.000 2.210.000 2.400.000 2.000.000 ASHLEE HUB 4* BB 2.500.000 3.270.000 2.420

ادامه مطلب  

تور 5 شب موریس + 4 شب ماداگاسکار از25 مرداد ماه96 تا اطلاع ثانوی | پرواز امارات|آژانس بالون  

تور 5 شب موریس + 4 شب ماداگاسکار از25 مرداد ماه96 تا اطلاع ثانوی | پرواز امارات|آژانس بالون آژانس بالون تور 5 شب موریس + 4 شب ماداگاسکار از25 مرداد ماه96 تا اطلاع ثانوی آژانس بالون  سیر آسیا   ارائه دهنده تورهاي با کیفیت خارجی و داخلی ورزرو هتل در سراسر جهان و    متخصص در اخذ ویزای تمام کشورها      / نــــــــــــــــــرخ جـدیـــــــد     تـور ترکیبی جزیره موریــس    _  شروع پرواز از 25 مرداد ر ماه96 تا اطلاع ثانوی  / اقامت :  5 شب اقامت در جـزیــره

ادامه مطلب  

تور کوالالامپور 6 شب ( از 5 تا 11 آبان ماه96 ) | پرواز ایرآسیا | آرشین پرواز  

تور کوالالامپور 6 شب ( از 5 تا 11 آبان ماه96 ) | پرواز ایرآسیا | آرشین پرواز آرشین پرواز تور کوالالامپور 6 شب ( از 5 تا 11 آبان ماه96 ) تور کوالالامپور 6 شب و 7 روز از 5 تا 11 ابان ماه 96 :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته WIRA 3* BB 1.580.000 SANI 3* BB 1.630.000 SANDPIPER 3* BB 1.660.000 METROP 3* BB 1.820.000 ANCASA 3* BB 1.760.000 WP HOTEL 4* BB 1.920.000 LEO PACIFIC 4* BB 1.920.000 GRAND SEASON 4* BB 1.880.000 OASIA 4* BB 2.020.000 SWISSGARDEN 4* BB 2.030.000 ROYAL BINGTANG 4* BB

ادامه مطلب  

تور استانبول 5 شب ( از 11 تا 16 آبان ماه96) | پرواز آسمان | آرشین پرواز  

تور استانبول 5 شب ( از 11 تا 16 آبان ماه96) | پرواز آسمان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور استانبول 5 شب ( از 11 تا 16 آبان ماه96) تور استانبول 5 شب و 6 روز از 11 تا 16 آبان ماه 96 :

  ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه بدون تخت 1 OZBEK 3* BB 90 0.000 --- 690 ,000 2 ABEL 3* BB 95 0.000

ادامه مطلب  

تور کوالالامپور 8 شب ( از 5 تا 13 آبان ماه96 ) | پرواز عمان ایر | آرشین پرواز  

تور کوالالامپور 8 شب ( از 5 تا 13 آبان ماه96 ) | پرواز عمان ایر | آرشین پرواز آرشین پرواز تور کوالالامپور 8 شب ( از 5 تا 13 آبان ماه96 ) تور کوالالامپور 8 شب و 9 روز در مالزی از 5 تا 13 آبان ماه 96 :

  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک زیر2سال wira 3* BB 1.740.000 --- --- SANI 3* BB 1.750.000 --- --- SANDPIPER 3* BB 1.820.000 --- --- FLAMINGO 3* BB 1.820.000 --- --- PACIFIC EXPRESS 3* BB 1.880.000 --- --- MAY TOWER 3* BB 1.920.000 --- --- WP HOTEL 4* BB 2.0

ادامه مطلب  

تور پوکت 6 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز Thai | آرشین پرواز  

تور پوکت 6 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز Thai | آرشین پرواز آرشین پرواز تور پوکت 6 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) پرواز Thai جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی تور پوکت 6 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lastsecondtour.comتلفن : 021۸۸۴۲۳۴۶۲

ادامه مطلب  

تور تفلیس ویژه جشن بزرگ هالووین ( از 8 تا 12 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا  

تور تفلیس ویژه جشن بزرگ هالووین ( از 8 تا 12 آبان ماه96 ) | پرواز زاگرس | قصرآریا قصرآریا تور تفلیس ویژه جشن بزرگ هالووین ( از 8 تا 12 آبان ماه96 )   تور تفلیس 4 شب و 5 روز از 8 تا 12 آبان ماه 96 :

  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت POLO 3* BB 920,000 --- --- --- ROYAL LUX/KVARELI 3* BB 970.000 1.140.000 --- --- MARSEL/KVARELI 3* BB 1.000.000 1.200.000 --- --- VALERIA/EURASIA 3* BB 1.070.000 1.300.000 --- --- RIO/FUND 3* BB 1.100.000 1.400.000 -

ادامه مطلب  

تور بانکوک پاتایا 6 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز ThaiAirWays | آرشین پرواز  

تور بانکوک پاتایا 6 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) | پرواز ThaiAirWays | آرشین پرواز آرشین پرواز تور بانکوک پاتایا 6 شب ( از 11 تا 18 آبان ماه96 ) تور بانکوک+پاتایا 6 شب و 7 روز در تایلند از 11 تا 18 آبان ماه 96 :
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بون تخت THE HERITAGE 3* BB 1.890.000 2.180.000 --- 1.890.000 SS PATTAYA 3* H RESIDENCE 3* BB 2.300.000 2.600.000 --- 2.150.000 SUN SHINE RESIDENCE 3* IBIS SATHORN 3* BB 2.370.000 2.770.000 --- 2.200.000 IBIS PATTAYA 3* ASIA BANGKOK 4* BB 2.450.000

ادامه مطلب  

تور پاتایا+پوکت+بانکوک 8 شب ( از 11 تا 19 آبان ماه96 ) | پرواز ماهان | آرشین پرواز  

تور پاتایا+پوکت+بانکوک 8 شب ( از 11 تا 19 آبان ماه96 ) | پرواز ماهان | آرشین پرواز آرشین پرواز تور پاتایا+پوکت+بانکوک 8 شب ( از 11 تا 19 آبان ماه96 ) تور ترکیبی پاتایا و پوکت و بانکوک 8 شب و 9 روز از 11 تا 19 ابان ماه :

  هتل درجه خدمات اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت YES BOUTIQUE 3* BB 2.790.000 3.050.000 2.780.000 2.770.000 THE NATURAL RESORT 3* THE HERITAGE PATTAYA 3* PIYADA RESIDENCE PATTAYA 3* BB 2.980.000 3.350.000 2.970.000 2.960.000 PJ PATONG RESORT 3* SHADI HOME RESIDENCE 3* BOUTIQUE CITY PAT

ادامه مطلب  

تور کیش از شیراز  

تور کيش از شیراز تور کيش از شیراز تور کيش از شیراز تور کيش 3 شب و 4 روز از مبدا شیراز به مقصد کيش از 12 تا 15 آبان ماه96: براي کسب اطلاعات بیشتر در مورد تورهاي کيش با کلیک بر روی مشاهده تور وارد سایت آرشین پروازwww.arshinparvaz.com شوید.همچنین براي هماهنگی و رزرو تور با شماره های 86026890-021 در ساعات اداری و در ساعات غیر اداری با شماره 09129453668 ( آقای سیفی ) تماس بگیرید.براي اطلاع از تورهاي لحظه آخری آرشین پرواز می توانید به کانال آرشین پرواز [email protected] بپیوندید

ادامه مطلب  

تور مشهد با قطار  

تور مشهد با قطار تور مشهد با قطار تور مشهد با قطار تور مشهد 3 شب و 4 روز از 12 تا 15 آبان ماه96 : براي کسب اطلاعات بیشتر در مورد تورهاي مشهد با کلیک بر روی مشاهده تور وارد سایت آرشین پروازwww.arshinparvaz.com شوید.همچنین براي هماهنگی و رزرو تور با شماره های 86026890-021 در ساعات اداری و در ساعات غیر اداری با شماره 09129453668 ( آقای سیفی ) تماس بگیرید.براي اطلاع از تورهاي لحظه آخری آرشین پرواز می توانید به کانال آرشین پرواز [email protected] بپیوندید. × جهت مشاهده اطلاع

ادامه مطلب  

تور قشم 12آبان 96  

تور قشم 12آبان 96 تور قشم 12آبان 96 تور قشم 12آبان 96 تور قشم 3 شب و 4 روز از 12 تا 15 آبان ماه96 : ردیف هتل خدمات اتاق دو تخته کودک بدون تخت 1 پارک BB 420,000 325,000 2 نخل زرین BB 430,000 325,000 3 آسماری BB 440,000 325,000 4 آرمان BB 445,000 325,000 5 بهشت BB 445,000 325,000 6 کیمیا 3 BB 445,000 325,000 7 شمس BB 455,000 325,000 8 سماء1 BB 460,000 325,000 9 ساحل طلایی BB 475,000 325,000 10 کیمیا4 BB 490,000 325,000 11 ایران زمین BB 505,000 325,000 12 مارینا2 BB 515,000 325,000 13 رویال BB 535,000 325,000 14 خلیج فارس BB 565,000 325,000 15 ارم BB 625,000 325,000   براي کسب اطلاع

ادامه مطلب  

تور مشهد ابان 96  

تور مشهد ابان 96 تور مشهد ابان 96 تور مشهد ابان 96 تور مشهد 2 شب و 3 روز از 13 تا 15 آبان ماه96 : ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو نفره کودک بدون تخت 1 نگین شرق 2* FB 320,000 2 80,000 2 فرهاد 2* FB 350,000 2 80,000 3 گل گندم 3* FB 355,000 2 80,000 4 زیتون 3* FB 360,000 2 80,000 5 سراج 3* FB 400,000 2 80,000 6 عماد 4* FB 450,000 2 80,000 7 هتل سهند 3* FB 460,000 2 80,000 8 هلیا 4* FB 475,000 2 80,000 9 کیانا 4* FB 535,000 2 80,000 10 درویشی 5* BB 655,000 2 80,000 11 قصر طلایی 5* BB 720,000 2 80,000   براي کسب اطلاعات بیشتر در مورد تورهاي مشهد با کلیک بر روی مشاهده

ادامه مطلب  

تور کیش 4 شب ( از 20 تا 24 آبان ماه 96 ) | پرواز کیش ایر | قصرآریا  

تور کيش 4 شب ( از 20 تا 24 آبان ماه 96 ) | پرواز کيش ایر | قصرآریا قصرآریا تور کيش 4 شب ( از 20 تا 24 آبان ماه 96 ) تور کيش 4 شب و 5 روز از 20 تا 24 آبان ماه96 :   ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق سه تخته کودک بدون تخت 1 گلدیس 2* BB 420,000 385,000 285,000 2 ارم 3* BB 445,000 410,000 285,

ادامه مطلب  

تور پاتایا ویژه آبان 96  

تور پاتایا ویژه آبان 96 تور پاتایا ویژه آبان 96 تور پاتایا ویژه آبان 96 تور پاتایا 7 شب و 8 روز از 15 تا 23 آبان ماه96 : هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه با تخت بچه بدون تخت SS PATTAYA 3* BB 1.800.000 --- --- --- A ONE STAR 3* BB 2.300.000 2.600.000 --- 2.100.000 GOLDEN BEACH 3* BB 2.300.000 2.700.000 2.200.000 2.100.000 SUN SHINE 3* BB 2.350.000 2.820.000 --- 2.150.000 IBIS 3*T BB 2.420.000 2.900.000 --- 2.170.000 IMPERIAL 4* BB 2.450.000 2.020.000 2.350.000 2.270.000 SUN BEAM 4* BB 2.550.000 2.090.000 2.450.000 2.300.000 CENTRA PATTAYA 4* BB 2.550.000 3.090.000 --- 2.300.000 PATTAYA SEA VIEW 4

ادامه مطلب  

تور دبی 3 شب ( از 14 تا 17 آبان ماه 96 ) | پرواز امارات | آرشین پرواز  

تور دبی 3 شب ( از 14 تا 17 آبان ماه 96 ) | پرواز امارات | آرشین پرواز آرشین پرواز تور دبی 3 شب ( از 14 تا 17 آبان ماه 96 ) تور دبی 3 شب و 4 روز از 14 تا 17 آبان ماه96:
  هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت PHOENIX 3* HB 1.620.000 1.980.000 1.350.000 1.040.000 MONTRAL 4* BB 1.630.000 1.970.000 1.370.000 1.040.000 SUN AND SAND SEA VIEW 3* HB 1.650.000 2.040.000 1.450.000 1.040.000 DELMON PALACE 3* HB 1.730.000 2.180.000 1.560.000 1.040.000 CITY STAR 3* HB 1.750.000 2.200.000 1.480.000 1.040.000 FLORA GRA

ادامه مطلب  

تور استانبول 12 ابان  

تور استانبول 12 ابان تور استانبول 12 ابان تور استانبول 12 ابان تور استانبول 4شب از 12 تا 16 آبان ماه96 : ردیف هتل درجه خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته بچه بدون تخت 1 OZBEK 3* BB 87 0,000 --- 69 0,000 2 ABEL 3* BB 91 0,000 --- 69 0,000 3 KAYA/BIRISTOL/MONOPOL 3* BB 96 0,000 --- 69 0,000 4 ALL INN 4* BB 1.03 0,000 --- 69 0,000 5 GOLDEN HILL/GRAND HILARIOM/GRAND UNAL 4* BB 1.04 0,000 --- 69 0,000 6 FIDE 4* BB 1.06 0,000 --- 69 0,000 7 WHITE MONARCH 4* BB 1,10 0,000 --- 69 0,000 8 GREEN PARK MERTER 5* BB 1,12 0,000 --- 69 0,000 9 SANAT PERA 4* BB 1,19 0,000 --- 69 0,000 10 BERJER 4* BB 1,25 0,000 --- 69 0,000 11 SURMELI 5* BB 1,29 0,000 --- 69 0,000 12 CRYSTAL 4*T BB 1,3

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1