تور گرجستان، تفلیس 3 شب و 4 روز (8 فروردین) | پرواز تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور گرجستان، تفليس 3 شب و 4 روز (8 فروردین) | پرواز تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور گرجستان، تفليس 3 شب و 4 روز (8 فروردین)
 تور آفری گرجستان ویژه ی 8 فروردین (تفليس )
3 شب و 4روز
هتل 3ستاره
1/390/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی 
مسئول فروش: خانم خسروی--آقای ناصری
شماره تماس : 77611041-021
همراه: 09125274063
"""پ

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان ( تفلیس) 3شب و 4 روز 9تیر | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان ( تفليس) 3شب و 4 روز 9تیر | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان ( تفليس) 3شب و 4 روز 9تیر  تور آفری گرجستان  ویژه ی 9 تیر(تفليس )
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
890/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل: 09125274063
""" پروا

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان ( تفلیس) 7شب 11 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان ( تفليس) 7شب 11 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان ( تفليس) 7شب 11 تیر  تورلحظه آخری گرجستان (تفليس) از 11 تیر
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/180/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) , تفليس( تک),باتومی ( تک )
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
""" پرواز ایرانیان که

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 7 شب 29, 30تیر |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور گرجستان تفليس 7 شب 29, 30تیر |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور گرجستان تفليس 7 شب 29, 30تیر  تورلحظه آخری  گرجستان (تفليس 29,30 تیر )
پرواز ایرباس تابان
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/210/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب} رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,جورجین
مسئول فرو

ادامه مطلب  

تورارزان گرجستان ( تفلیس) 3شب 9 تیر | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تورارزان گرجستان ( تفليس) 3شب 9 تیر | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورارزان گرجستان ( تفليس) 3شب 9 تیر  تور ارزان گرجستان (تفليس) ویژه ی 9 تیر
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
910/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021

""" پروا

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان4 {تفلیس}شب 18خرداد | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان4 {تفليس}شب 18خرداد | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان4 {تفليس}شب 18خرداد  تور آفری گرجستان ویژه ی 18 خرداد{ تفليس }
4 شب و 5 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/040/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل: 09125274063
""" پرواز ای

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان{تفلیس} 3 شب و 4 روز 16تیر | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان{تفليس} 3 شب و 4 روز 16تیر | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان{تفليس} 3 شب و 4 روز 16تیر  تورآفری گرجستان (تفليس) 16 تیر
3شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
890/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) , تفليس( تک),باتومی ( تک )
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
شماره موبایل :0912527

ادامه مطلب  

تورگرجستان ویژه تعطیلات عید فطر {تفلیس} 1 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورگرجستان ویژه تعطیلات عید فطر {تفليس} 1 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورگرجستان ویژه تعطیلات عید فطر {تفليس} 1 تیر  تور گرجستان ویژه تعطیلات  (تفليس ) 1 تیر
4 شب و 5 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/580/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبا

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان ( تفلیس) 7شب 22 خرداد| ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان ( تفليس) 7شب 22 خرداد| ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان ( تفليس) 7شب 22 خرداد  تور آفری گرجستان ویژه ی 22 خرداد{ تفليس }
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/160/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل: 09125274063
""" پرواز ای

ادامه مطلب  

تورگرجستان (تفلیس )آفری3شب 28 خرداد |ایرباس تابان| پرواز ایرانیان کهن  

تورگرجستان (تفليس )آفری3شب 28 خرداد |ایرباس تابان| پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورگرجستان (تفليس )آفری3شب 28 خرداد  تور آفری گرجستان  ویژه ی28خرداد{ تفليس }
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
880/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)و باتومی (تک) رفت از تفليس برگشت از باتومی و بالعکس
با پروازهای : قشم ایر ,ز

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان ( تفلیس) ویژه ی عید فطر 5شب 1 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان ( تفليس) ویژه ی عید فطر 5شب 1 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان ( تفليس) ویژه ی عید فطر 5شب 1 تیر  تور آفری گرجستان  ویژه ی تعطیلات عید فطر 1تیر(تفليس )
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/130/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره ت

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 7 شب 26تیر |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور گرجستان تفليس 7 شب 26تیر |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور گرجستان تفليس 7 شب 26تیر  تورلحظه آخری  گرجستان (تفليس 26  تیر )
پرواز ایرباس تابان
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/150/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب}
رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,جورجین
مسئول فروش: خ

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 7 شب 25تیر |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور گرجستان تفليس 7 شب 25تیر |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور گرجستان تفليس 7 شب 25تیر  تورلحظه آخری  گرجستان (تفليس 25  تیر )
پرواز ایرباس تابان
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/150/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب} رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,جورجین
مسئول فروش: خا

ادامه مطلب  

تور ارزان گرجستان (تفلیس ) 3 شب 17 اردیبهشت |ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان گرجستان (تفليس ) 3 شب 17 اردیبهشت |ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان گرجستان (تفليس ) 3 شب 17 اردیبهشت  تور آفری گرجستان ویژه ی 17اردیبهشت (تفليس )
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
590/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی 
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل:09125274063
""" پرو

ادامه مطلب  

تورگرجستان (تفلیس ) 7 شب و 8 روزاز11تیر |ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورگرجستان (تفليس ) 7 شب و 8 روزاز11تیر |ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورگرجستان (تفليس ) 7 شب و 8 روزاز11تیر  تورلحظه آخری گرجستان (تفليس) از 11 تیر
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/250/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021

""&quo

ادامه مطلب  

تور گرجستان، 4شب و 5 روز تفلیس (17 فروردین) | پرواز ایرباس تابان | آژانس پرواز ایرانیان کهن  

تور گرجستان، 4شب و 5 روز تفليس (17 فروردین) | پرواز ایرباس تابان | آژانس پرواز ایرانیان کهن آژانس پرواز ایرانیان کهن تور گرجستان، 4شب و 5 روز تفليس (17 فروردین)
 تور آفری گرجستان ویژه ی 17 فروردین (تفليس )
4 شب  و 5 روز
هتل 3 ستاره
950/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی 
مسئول فروش: خانم خسروی--آقای ناصری
شماره تماس : 776110

ادامه مطلب  

تورارزان گرجستان { تفلیس} 7شب و 8 روز 5,7 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورارزان گرجستان { تفليس} 7شب و 8 روز 5,7 تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورارزان گرجستان { تفليس} 7شب و 8 روز 5,7 تیر  تور ارزان گرجستان (تفليس) ویژه ی 5,7 تیر
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/040/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-02

ادامه مطلب  

تورارزان گرجستان (تفلیس) 7 شب 26 اردیبهشت | پرواز تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورارزان گرجستان (تفليس) 7 شب 26 اردیبهشت | پرواز تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورارزان گرجستان (تفليس) 7 شب 26 اردیبهشت  تور آفری گرجستان ویژه ی 26اردیبهشت (تفليس )
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
790/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی 
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل:09125274063
""" پر

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان تفلیس 7 شب و 8 روز 19تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان تفليس 7 شب و 8 روز 19تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان تفليس 7 شب و 8 روز 19تیر  تورارزان گرجستان (تفليس) {19 تیر}
پرواز صبح به صبح ایرباس تابان
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/020/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب} رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,جو

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان تفلیس 7 شب و 8 روز 15,16,18,19,20تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان تفليس 7 شب و 8 روز 15,16,18,19,20تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان تفليس 7 شب و 8 روز 15,16,18,19,20تیر  تورارزان گرجستان (تفليس) {از 15,16,18,19,20 تیر}
پرواز صبح به صبح ایرباس تابان
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/190/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب} رزرو تور با پروازهای :

ادامه مطلب  

تور لحظه آخری گرجستان (تفلیس)3 شب 8 اردیبهشت |پرواز آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)3 شب 8 اردیبهشت |پرواز آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)3 شب 8 اردیبهشت  تور آفری گرجستان ویژه ی 8اردیبهشت (تفليس )
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
890/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021موبایل:09125274063""" پر

ادامه مطلب  

تور لحظه آخری گرجستان (تفلیس)4 شب21تیر |پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)4 شب21تیر |پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)4 شب21تیر  تورارزان گرجستان (تفليس) {21 تیر}
پرواز ایرباس آتا
4 شب و 5 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
890/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب}
رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,جورجین
مسئول

ادامه مطلب  

تور ارزان {تفلیس} گرجستان3شب و4 روز23 خرداد| ایرباس زاگرس | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان {تفليس} گرجستان3شب و4 روز23 خرداد| ایرباس زاگرس | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان {تفليس} گرجستان3شب و4 روز23 خرداد  تور آفری گرجستان ویژه ی23 خرداد{ تفليس }
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
740/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)و باتومی (تک) رفت از تفليس برگشت از باتومی و بالعکس با پروازه

ادامه مطلب  

تورگرجستان (تفلیس )لحظه آخری 4 شب 7 اردیبهشت |ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تورگرجستان (تفليس )لحظه آخری 4 شب 7 اردیبهشت |ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورگرجستان (تفليس )لحظه آخری 4 شب 7 اردیبهشت  تور آفری گرجستان ویژه ی 8اردیبهشت (تفليس )
4 شب و 5 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
890/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی 
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021موبایل:09125274063""" پر

ادامه مطلب  

تورارزان گرجستان (تفلیس) 3 شب 19,21 خرداد | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تورارزان گرجستان (تفليس) 3 شب 19,21 خرداد | ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورارزان گرجستان (تفليس) 3 شب 19,21 خرداد  تور آفری گرجستان -تفليس (19,21  خرداد)
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
890/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل: 0912

ادامه مطلب  

تور گرجستان تفلیس 7 شب 30 تیر | پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور گرجستان تفليس 7 شب 30 تیر | پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور گرجستان تفليس 7 شب 30 تیر  تورلحظه آخری  گرجستان (تفليس 30  تیر )
پرواز ایرباس آتا
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/210/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب} رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,ج

ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان (تفلیس)3 شب 14 خرداد |پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان (تفليس)3 شب 14 خرداد |پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان (تفليس)3 شب 14 خرداد  تور آفری گرجستان -تفليس (14 خرداد)
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
930/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل:09125274063

ادامه مطلب  

تور ارزان گرجستان (تفلیس)7 شب 1 خرداد |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان گرجستان (تفليس)7 شب 1 خرداد |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان گرجستان (تفليس)7 شب 1 خرداد  تور آفری گرجستان ویژه ی 1 خرداد (تفليس )
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
990/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی 
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل:09125274063
""" پرواز

ادامه مطلب  

تور لحظه آخری گرجستان (تفلیس)4 شب 10 اردیبهشت |پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن  

تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)4 شب 10 اردیبهشت |پرواز ایرباس آتا | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)4 شب 10 اردیبهشت  تور آفری گرجستان ویژه ی 20اردیبهشت (تفليس )
4 شب و 5 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
730/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
صدور بلیط تک، رزرو اقامت تک
امکان رزرو تور ترکیبی تفليس + باتومی 
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل:

ادامه مطلب  

تورگرجستان (تفلیس )لحظه آخری 7 شب و 8 روز29 خرداد |ایرباس تابان| پرواز ایرانیان کهن  

تورگرجستان (تفليس )لحظه آخری 7 شب و 8 روز29 خرداد |ایرباس تابان| پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورگرجستان (تفليس )لحظه آخری 7 شب و 8 روز29 خرداد  تور آفری گرجستان (تفليس ) 29 خرداد
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/590/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل: 0912

ادامه مطلب  

تور ارزان {تفلیس} گرجستان 7 شب2و 8 روز24 خرداد| ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان {تفليس} گرجستان 7 شب2و 8 روز24 خرداد| ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان {تفليس} گرجستان 7 شب2و 8 روز24 خرداد  تور آفری گرجستان ویژه ی 24 خرداد{ تفليس }
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/160/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل: 0912

ادامه مطلب  

تورلحظه آخری گرجستان تفلیس 3 شب و 4 روز 19تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورلحظه آخری گرجستان تفليس 3 شب و 4 روز 19تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورلحظه آخری گرجستان تفليس 3 شب و 4 روز 19تیر  تورلحظه آخری  گرجستان (تفليس 19 تیر )
پرواز صبح به صبح ایرباس تابان
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
790/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب} رزرو تور با پروازهای : قشم ا

ادامه مطلب  

تور ارزان گرجستان (تفلیس)3 شب 7 خرداد |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور ارزان گرجستان (تفليس)3 شب 7 خرداد |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور ارزان گرجستان (تفليس)3 شب 7 خرداد  تور آفری گرجستان (باتومی) 7 خرداد
3 شب و 4 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
890/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل:09125274063
""" پرواز

ادامه مطلب  

تور لحظه آخری گرجستان (تفلیس)7 شب22 خرداد |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)7 شب22 خرداد |پرواز ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تور لحظه آخری گرجستان (تفليس)7 شب22 خرداد  تور آفری گرجستان ویژه ی 22 خرداد{ تفليس }
7 شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/160/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) و تفليس( تک)
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021
موبایل:

ادامه مطلب  

تورلحظه آخری گرجستان تفلیس 7 شب 8 تیر| ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورلحظه آخری گرجستان تفليس 7 شب 8 تیر| ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورلحظه آخری گرجستان تفليس 7 شب 8 تیر  تورلحظه آخری گرجستان (تفليس) از 8 تیر
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/180/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی، گشت با ناهار
امکان رزرو تور 7 ,3,4 شب
امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) , تفليس( تک),باتومی ( تک )
مسئول فروش: خانم خسروی
شماره تماس : 77611041-021


ادامه مطلب  

تورآفری گرجستان تفلیس 7 شب16تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن  

تورآفری گرجستان تفليس 7 شب16تیر | ایرباس تابان | پرواز ایرانیان کهن پرواز ایرانیان کهن تورآفری گرجستان تفليس 7 شب16تیر  تورارزان گرجستان (تفليس) {16تیر}
پرواز صبح به صبح ایرباس تابان
7شب و 8 روز  اقامت
هتل 3 ستاره
1/020/000 تومان
همراه با : صبحانه، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر، بیمه مسافرتی امکان رزرو تور( ترکیبی تفليس + باتومی ) {7 شب}
 تفليس( تک){3,4,7 شب}
باتومی ( تک ){3,4,7شب} رزرو تور با پروازهای : قشم ایر ,آتا, زاگرس ,ج

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1